აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები:

  1. დირკ ფრიდრიხ კლაუს ჰემპელ – პროფესორი;
  2. მალხაზ ვახანია – ასოცირებული პროფესორი;
  3. მარიამ ბალახაძე – ასოცირებული პროფესორი;
  4. თამარ კიკნაძე – ასისტენტ-პროფესორი;
  5. ნინო გრძელიშვილი – ასისტენტი.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail