აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: დირკ ფრიდრიხ კლაუს ჰემპელ – პროფესორი; მალხაზ ვახანია – ასოცირებული პროფესორი; მარიამ ბალახაძე – ასოცირებული პროფესორი; თამარ კიკნაძე – ასისტენტ-პროფესორი; ნინო გრძელიშვილი – ასისტენტი.

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: ნინო ციხიშვილი – ასოცირებული პროფესორი; ნანა გვენეტაძე – ასოცირებული პროფესორი; გიგა გიორგაძე – ასისტენტ-პროფესორი.