სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

2021 წლის 16 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის  ორგანიზებით ჩატარდა  სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“. სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები, რომლებიც ეხებოდა მედიცინის, სტომატოლოგიის, რეაბილიტაციის, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სფეროში კვლევებსა და აქტუალურ საკითხებს. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ, განხილული თემის  გარშემო გაიმართა დისკუსია.  კონფერენციის ბოლოს კომისიამ შეაფასა და გამოავლინა საუკეთესო მომხსენებლები: I ადგილი – ნანა …