სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონაწილეობა მე-19 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონაწილეობა მე-19 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში

2021 წლის 15-17 დეკემბერს, ქალაქ სიედლცეში ონლაინ ფორმატში ჩატარდა მე-19 საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენცია “Current Challenges for Human Activity” – An Interdisciplinary Approach. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს, ამერიკის, კანადის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 50-ზე მეტმა მეცნიერმა. კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის წევრი და ერთ-ერთი მომხსენებელი გახლდათ სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი …