ასტრობიოლოგის ნუგზარ ალექსიძის გვარი და სახელი პლანეტა მარსზე ჩავიდა

ასტრობიოლოგის ნუგზარ ალექსიძის გვარი და სახელი პლანეტა მარსზე ჩავიდა

აქტიური მონაწილეობისთვის ასტრობიოლოგიაში, ღვაწლმოსილი მეცნიერის ნუგზარ ალექსიძის სახელი და გვარი ჩართულია იმ ასტრობიოლოგთა სიაში, რომელიც 2020 წელს გაიგზავნა მარსზე და 2021 წლის 18 თებერვალს, აშშ-ს დროით 11 სთ-ზე მარსზე ჩავიდა.უნივერსიტეტი გეომედი ულოცავს ნუგზარ ალექსიძეს ამ დიდ მიღწევას და უსურვებს წარმატებებს შემდგომ სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში.

2020-2021 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი • შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა • შიდა მობილობაშიმონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის …

შემდგომი სამუშაო შეხვედრა პოტენციურ დამსაქმებლებთან

შემდგომი სამუშაო შეხვედრა პოტენციურ დამსაქმებლებთან

უნივერსიტეტი გეომედი აგრძელებს სამუშაო შეხვედრების ციკლს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის, პოტენციურ დამსაქმებლებთან. შეხვედრების მიზანს წარმოადგენს უმუშევრობის პრობლემის დაძლევა და ახალგაზრდების დასაქმება. სწორედ ამიტომ, 2021 წლის 10 თებერვალს, სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით, უნივერსიტეტმა გეომედმა  გამართა შემდგომი დისტანციური სამუშაო  შეხვედრა, რომელზეც დამსწრე საზოგადოებას დასაქმების პერსპექტივებსა და ვაკანსიებზე ესაუბრნენ,  “ნიუ ჰოსპიტალის” ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი ანა ჭირაქაძე და …

ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტის სპეციალისტების შერჩევის მიზნით

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის სპეციალისტების (2 ვაკანსია) შერჩევის მიზნით.II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით );2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, …

ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად. II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა. 2. ეტაპი – გასაუბრება მედიცინის ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ელ.ფოსტაზე: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge, დადგენილი ფორმის მიხედვით ); …