2020–2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

• ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:

სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 22 იანვარი (მე-8 კვირა – შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა).
საგამოცდო პერიოდი – 25 იანვარი -12 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 15 – 26 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები – 27 თებერვალი – 08 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:

სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 09 მარტი – 28 ივნისი (მე-8 კვირა – შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა).
საგამოცდო პერიოდი – 29 ივნისი – 19 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 20 ივლისი – 02 აგვისტო (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები – 03 აგვისტო – 19 სექტემბერი.

• დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა/დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა.

შემოდგომის სემესტრი:

სააუდიტორიო მეცადინეობები, შუალედური გამოცდები და დასკვნითი გამოცდები – 12 ოქტომბერი – 19 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები – 01-19 თებერვალი, გარდა კურაციისა)
დამატებითი გამოცდები – 22 თებერვალი – 05 მარტი .
არდადეგები – 06 – 14 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:

სააუდიტორიო მეცადინეობები, შუალედური გამოცდები და დასკვნითი გამოცდები – 15 მარტი – 23 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები – 05-23 ივლისი, გარდა კურაციისა).
დამატებითი გამოცდები – 26 ივლისი – 06 აგვისტო.
არდადეგები – 07 აგვისტო – 19 სექტემბერი.

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა (პირველი   ნაკადი)

შემოდგომის სემესტრი (I სემესტრი):

სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები  – 25 იანვარი – 14 მაისი.
საგამოცდო პერიოდი – 17 მაისი -04 ივნისი (დასკვნითი გამოცდები), 7 – 18 ივნისი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები – 19  – 27 ივნისი.გაზაფხულის სემესტრი (II სემესტრი):

სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები  – 28 ივნისი – 15 ოქტომბერი. 
საგამოცდო პერიოდი – 18 ოქტომბერი  – 05 ნოემბერი (დასკვნითი გამოცდები), 08  – 19 ნოემბერი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები – 20 ნოემბერი – 28 ნოემბერი.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail