გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გადასულია მომსახურების ახალ ფორმაზე – ელექტრონული წიგნებით ინტერნეტ მომსახურება.
ბიბლიოთეკის ნებისმიერ აბონენტს შეუძლია სასურველ დროსა და სივრცეში, ბიბლიოთეკაში შეუსვლელად ისარგებლოს სილაბუსებით გათვალისწინებული ელწიგნებით; ამისათვის, საკმარისია, ვებ გვერდებზე https://geomedi.edu.ge ან emis.geomedi.edu.ge შესვლა, ავტორიზაციის გავლა, ხელმარცხნივ ფანჯარაში ,,ბიბლიოთეკა“ შესვლა და ელკატალოგიდან მისთვის საჭირო ელწიგნის მოძებნა და ჩამოტვირთვა.

ბიბლიოთეკის დირექტორი ი. ბოლოკაძე

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail