ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: Gulati G.- Blood cell morphology. Grading guide. 2 nd ed., 2018. Cowen P.S., Moorhead S.- Current issues in nursing. 8 th ed., 2011. Rodgers G.M., Alday E.A.- Hemostasis casebook. 2013. ციფრული ფონდი: Ochs R.S.-Biochemistry. 2 nd ed., 2022. Nelson, D.L., Cox, M.M. …

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

2024 წლის 15 იანვარს მედიცინის ფაკულტეტის პირველი კურსის ინგლისურენოვანი სტუდენტებისათვის ტრენინგი ჩაატარა ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ-ნანა ცერცვაძემ. შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის ბიბლიოთეკის სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ტრენინგზე საუბარი იყო ელექტრონულ კატალოგსა და ბიბლიოთეკაში რესურსების მოძიების გზების, საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების EBSCO-სა და ELSEVIER-ის მნიშვნელობის და გამოყენების შესახებ და ა.შ.

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2023-2024 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2024 წლის 30 იანვრიდან – 2024 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2024 წლის 9 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს.2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. დამატებითი სემესტრის სტუდენტს არ …

ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

2024 წლის 8 იანვარს EBSCO-ს ტრენერის ირინა სერჟანის მიერ ჩატარდა ონლაინ ვებინარი თემაზე: ,,Search for scientific medical information in full-text electronic journals and books, available at Teaching University Geomedi”. ტრენერმა ვებინარზე განიხილა შემდეგი საკითხები: ძიების ძირითადი და გაფართოებული სტრატეგიების შექმნა; როგორ მოვიძიოთ და ჩამოვტვირტოთ სტატიები, მოვახდინოთ ციტირება და შედეგების ექსპორტი; ელექტრონული წიგნების ჩამოტვირთვის მახასიათებლები და …