ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

2024 წლის 8 იანვარს EBSCO-ს ტრენერის ირინა სერჟანის მიერ ჩატარდა ონლაინ ვებინარი თემაზე: ,,Search for scientific medical information in full-text electronic journals and books, available at Teaching University Geomedi”. ტრენერმა ვებინარზე განიხილა შემდეგი საკითხები: ძიების ძირითადი და გაფართოებული სტრატეგიების შექმნა; როგორ მოვიძიოთ და ჩამოვტვირტოთ სტატიები, მოვახდინოთ ციტირება და შედეგების ექსპორტი; ელექტრონული წიგნების ჩამოტვირთვის მახასიათებლები და …

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე.  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით). სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად). ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე. ზოგადი უნარები: ზეპირი კომუნიკაციის უნარი ანალიტიკური აზროვნების უნარი …

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე.  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით). სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად). ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე. ზოგადი უნარები: ზეპირი კომუნიკაციის უნარი ანალიტიკური აზროვნების უნარი გუნდური მუშაობის …