ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: Gulati G.- Blood cell morphology. Grading guide. 2 nd ed., 2018. Cowen P.S., Moorhead S.- Current issues in nursing. 8 th ed., 2011. Rodgers G.M., Alday E.A.- Hemostasis casebook. 2013. ციფრული ფონდი: Ochs R.S.-Biochemistry. 2 nd ed., 2022. Nelson, D.L., Cox, M.M. …