ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

2024 წლის 8 იანვარს EBSCO-ს ტრენერის ირინა სერჟანის მიერ ჩატარდა ონლაინ ვებინარი თემაზე: ,,Search for scientific medical information in full-text electronic journals and books, available at Teaching University Geomedi”.

ტრენერმა ვებინარზე განიხილა შემდეგი საკითხები:

  • ძიების ძირითადი და გაფართოებული სტრატეგიების შექმნა;
  • როგორ მოვიძიოთ და ჩამოვტვირტოთ სტატიები, მოვახდინოთ ციტირება და შედეგების ექსპორტი;
  • ელექტრონული წიგნების ჩამოტვირთვის მახასიათებლები და ა.შ.

ვებინარს ესწრებოდნენ სტუდენტები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი და ბიბლიოთეკის თანამშრომლები.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail