ცხადდება კონკურსი ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „საექთნო საქმე“ ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ვაკანსიას ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „საექთნო საქმე“ ხელმძღვანელის პოზიციაზე. – საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:•   დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (მედიცინის მიმართულებით).•   სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.•   ბოლო 9 წლის კლინიკური მუშაობის გამოცდილება (მედიცინის მიმართულებით), ასევე შესაბამისი სპეციალობის სახელმწიფო სერტიფიკატი.•   ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად).• ინგლისური …