ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი დიმიტრი კობახიძე.

სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი თორნიკე ხოშტარია.