ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკაში წიგნად ფონდს დაემატა შემდეგი ახალი წიგნები: თოიძე შ. და სხვა- კლინიკური ანატომია და ოპერაციული ქირურგია. 2021. ვოლენი კ.- ფარმაკოლოგია. მე-6 გამ., 2017. Vasudevan DM. and oth.- Textbook of biochemistry for dental students. 3rd ed., (ელ წიგნი)