სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი თორნიკე ხოშტარია.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail