აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: თემურ იოსებაძე – პროფესორი. იოსებ გვაზავა – პროფესორი. ელენე ასანიძე – ასოცირებული პროფესორი. ნინო ბადრიძე – ასოცირებული პროფესორი. მარინე ლელაძე – ასოცირებული პროფესორი. მარინა ლაზარიაშვილი – ასისტენტი.

საჯარო ლექცია

საჯარო ლექცია

3 მაისს, 14:00 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედს ეწვევა იტალიის სამეცნიერო კვლევებისეროვნული ცენტრის (CNR) პროფესორი ჯოვანი როვიელო და ჩაატარებს საჯარო ლექციასთემაზე „Exploring natural compounds in food as anticancer treatments: curcumin encapsulation in delivery systems based on L-tryptophan amino acid “. დასწრება თავისუფალია, სამუშაო ენა ინგლისური.