ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკაში წიგნად ფონდს დაემატა შემდეგი ახალი წიგნები:

  1. თოიძე შ. და სხვა- კლინიკური ანატომია და ოპერაციული ქირურგია. 2021.
  2. ვოლენი კ.- ფარმაკოლოგია. მე-6 გამ., 2017.
  3. Vasudevan DM. and oth.- Textbook of biochemistry for dental students. 3rd ed., (ელ წიგნი)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail