კიდევ ერთი სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნდა გეომედის აფილირებული პროფესორის თანაავტორობით

ჟურნალ „Journal of Cardiovascular Development and Disease“-ში გეომდის აფილირებული ასოცირებული პროფესორის კლაუდიო დე ლაცარის თანაავტორობით გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “IABP Versus Impella Support in Cardiogenic Shock: “In Silico” Study”. ჟურნალის იმფაქტ ფაქტორია 4.415 და ინდექსირებულია PubMed-ში. Website: https://www.mdpi.com/2308-3425/10/4/140PDF Version: https://www.mdpi.com/2308-3425/10/4/140/pdf

ონლაინ ვორქშოპი: PBL და CBL სწავლების მეთოდები

ონლაინ ვორქშოპი: PBL და CBL სწავლების მეთოდები

დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურის ხელშეწყობით, 2023 წლის 23-24 მარტს, ჩატარდა მორიგი ონლაინ ვორქშოპი PBL და CBL სწავლების მეთოდების გამოყენებასთან დაკავშირებით. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ სტომატოლოგიისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. შეხვედრას უძღვებოდა დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და AMEE-ს სპეციალისტი სამედიცინო განათლებაში, ასოცირებული პროფესორი მარიამ ველიჯანაშვილი. ვორქშოპზე დეტალურად იქნა განხილული …