ტრენინგი პირველკურსელთათვის

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

2023 წლის 10 მარტს, ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ – ნანა ცერცვაძემ ონლაინ ფორმატში ჩაატარა შეხვედრა პირველი კურსის ინგლისურენოვან სტუდენტებთან. შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტებისათვის საბიბლიოთეკო სერვისების გაცნობა, რათა მათ სწრაფად და მარტივად შეძლონ საინტერესო სასწავლო და სამეცნიერო რესურსების მოიძიება. ტრენინგზე საუბარი იყო საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების EBSCO-სა და ELSEVIER-ის მნიშვნელობაზე, მათი გამოყენების გზებისა და წვდომის შესახებ. ასევე, პრაქტიკული …