უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორების სამეცნიერო მიღწევები

უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორების სამეცნიერო მიღწევები

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორების, ელენე ასანიძის და ზურაბ ცეცხლაძის თანაავტორობით, უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში (GF-21-01) „International Journal of Reproductive BioMedicine“-ში გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “Hyperhomocysteinemia and pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome: A case-control study”. ჟურნალის იმფაქტ ფაქტორია 1. 424 და ინდექსირებულია PubMed Central, Scopus და სხვა სამეცნიერო ბაზებში. სტატიის ლინკი: https://ijrm.ir/article-1-2584-en.html …