კიდევ ერთი სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნდა გეომედის აფილირებული პროფესორის თანაავტორობით

ჟურნალ „Journal of Cardiovascular Development and Disease“-ში გეომდის აფილირებული ასოცირებული პროფესორის კლაუდიო დე ლაცარის თანაავტორობით გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “IABP Versus Impella Support in Cardiogenic Shock: “In Silico” Study”. ჟურნალის იმფაქტ ფაქტორია 4.415 და ინდექსირებულია PubMed-ში.

Website: https://www.mdpi.com/2308-3425/10/4/140
PDF Version: https://www.mdpi.com/2308-3425/10/4/140/pdf


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail