მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკურიმედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერთანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობაზე არჩეულია დოქტორივალენტინა მიტტოვა.