მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერ
თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობაზე არჩეულია დოქტორი
ვალენტინა მიტტოვა.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail