მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობაზე არჩეულია დოქტორი ვალენტინა მიტტოვა.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail