ღია ლექცია „ისტორია იწყება იბერებიდან“

ღია ლექცია „ისტორია იწყება იბერებიდან“

უნივერსიტეტ გეომედის ბიბლიოთეკისა და უნივერსიტეტთან არსებული შემოქმედებითი გაერთიანება ,,გიმნასიონი“-ს თაოსნობით მოწვეულმა საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსმა, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორმა ქალბატონმა თამარ ასანიშვილმა 2023 წლის 20 იანვარს, 11:00 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში ჩაატარა საჯარო ლექცია, სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის, თემაზე: ,,ისტორია იწყება იბერებიდან“. ლექციამ დიდი დაინტერესება გამოიწვია. ქალბატონმა თამარმა მრავალ საინტერესო კითხვას გასცა პასუხი. გამოითქვა სურვილი, …