ტრენინგი “კიბერ-უსაფრთხოების და კიბერ-ჰიგიენის მნიშვნელობა უმაღლეს სასწავლებელში”

ტრენინგი “კიბერ-უსაფრთხოების და კიბერ-ჰიგიენის მნიშვნელობა უმაღლეს სასწავლებელში”

2022 წლის 23 დეკემბერს, 16:00 სთ-ზე, უნივერსიტეტ გეომედის სააქტო დარბაზში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე “კიბერ-უსაფრთხოების და კიბერ-ჰიგიენის მნიშვნელობა უმაღლეს სასწავლებელში”. ტრენინგს წარუძღვება ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის და რისკების შეფასების სამმართველოს კიბერ-უსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის, კერძოდ, სსიპ კიბერ-უსაფრთხოების ბიუროს ანალიტიკოსი და ტრენერი სოფიო ჯაფარიძე. ტრენინგზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურს შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: nino.chichiveishvili@geomedi.edu.ge ან გაიაროთ რეგისტრაცია …