პირველკურსელთა წვეულება

პირველკურსელთა წვეულება

2022 წლის 4 ნოემბერს, უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა გაცნობითი ხასიათის ღონისძიება პირველკურსელთათვის, რომლის მიზანი იყო მათი ადაპტაციის ხელშეწყობა უნივერსიტეტში. ღონისძიება გახსნა და სტუდენტებს მიესალმა უნივერსიტეტ გეომედის დამფუძნებელი და რექტორი, პროფესორი მარინა ფირცხალავა. წვეულებას ასევე ესწრებოდა ადმინისტრაციული პერსონალი. ღონისძიება მხიარულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, გაიმართა ცეკვის და სიმღერის კონკურსი და სხვა სახალისო თამაშები. ღონისძიების ბოლოს დაჯილდოვდა კონკურსში მონაწილე ყველა …

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 15 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 5 დეკემბერი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge თანდართული დოკუმენტები:მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზესტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა