უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალის ტრენინგი: “პერსონალურ მონაცემთა დაცვა უმაღლეს სასწავლებელში”

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალის ტრენინგი: “პერსონალურ მონაცემთა დაცვა უმაღლეს სასწავლებელში”

დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახური, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურთან ერთად 2022 წლის 10 ნოემბერს 15:00, ჩაატარებს ტრენინგს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს გააძლიეროს ადამიანის პერსონალური მონაცემების დაცვის ევროპული სტანდარტები უნივერსიტეტში. ტრენინგი სავალდებულოა ყველა იმ თანამშრომლისათვის, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალისა და სტუდენტების პირად მონაცემებთან. ტრენინგი ჩატარდება საკონფერენციო დარბაზში.  სამუშაო ენა-ქართული.