უნივერსიტეტი ულოცავს კურსდამთავრებულებს!

უნივერსიტეტი ულოცავს კურსდამთავრებულებს!

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი, ინგლისურენოვანი პროგრამის კურსდამთავრებულებმა, პირველივე ცდაზე წარმატებით ჩააბარეს ინდოეთის რესპუბლიკაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობისათვის სავალდებულო FMGE გამოცდა, რომლის ჩაბარების შემდეგ მათ უფლება ეძლევათ აწარმოონ პროფესიული პრაქტიკა, სტაჟირება გაიარონ ინდოეთის ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში და დასაქმდნენ უმცროს ექიმებად. ამ წარმატებით გეომედის კურსდამთავრებულებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ უნივერსიტეტს გააჩნია ყველა რესურსი, რაც კურსდამთავრებულს ხდის …