მოხსენება თემაზე „ადამიანი და ბუნება“

მოხსენება თემაზე „ადამიანი და ბუნება“

2021 წლის 15 ოქტომბერს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში პროექტ გიმნასიონის ფარგლებში, ჩატარდა მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტის ნიკო ქაძანაიას ონლაინ მოხსენება თემაზე „ადამიანი და ბუნება“. მოხსენებაში განხილული იყო სამკურნალო საშუალებები ადრეულ საქართველოში, წამლების დამზადების ხელოვნება, ხალხური მკურნალობის მეთოდები და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება მედიცინაში. ღონისძიებას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და დამსწრე საზოგადოება. მოხსენების ბოლოს განხილული საკითხის გარშემო გაიმართა საინტერესო …

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის მიმართულებით საგრანტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის მიმართულებით საგრანტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების საფუძველზე, შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სამეცნიერო ფონდის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაფინანსდა ასისტენტ-პროფესორ ელენე ასანიძის მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: „ჰიპერჰომოცისტეინემიის როლი უნაყოფობის და ორსულობის დანაკარგების პათოგენეზში პაციენტებში პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომით“.