ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის მიმართულებით საგრანტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგები

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის მიმართულებით საგრანტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების საფუძველზე, შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სამეცნიერო ფონდის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაფინანსდა ასისტენტ-პროფესორ ელენე ასანიძის მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: „ჰიპერჰომოცისტეინემიის როლი უნაყოფობის და ორსულობის დანაკარგების პათოგენეზში პაციენტებში პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომით“.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail