აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩეული არიან შემდეგი პირები: პაატა ხორავა  – პროფესორი მაია  ჩხაიძე – ასოცირებული პროფესორი მიმოზა გენელიძე-გუგუშვილი  – ასოცირებული პროფესორი კლაუდიო დე ლაზარი  – ასოცირებული პროფესორი გოჩა მსხილაძე – ასოცირებული პროფესორი ელისო შანიძე  – ასოცირებული პროფესორი ელენე ასანიძე  – ასისტენტ-პროფესორი თამარ შენგელია  – ასისტენტი