სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

სასწავლო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი თორნიკე ხოშტარია.

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკაში წიგნად ფონდს დაემატა შემდეგი ახალი წიგნები: თოიძე შ. და სხვა- კლინიკური ანატომია და ოპერაციული ქირურგია. 2021. ვოლენი კ.- ფარმაკოლოგია. მე-6 გამ., 2017. Vasudevan DM. and oth.- Textbook of biochemistry for dental students. 3rd ed., (ელ წიგნი)