სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2023 წლის 21 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 8 დეკემბერი.

Email: conference@geomedi.edu.ge

მიმაგრებული ფაილები:
მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზე
სტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail