პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2023 წლის 22 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას. ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 11 დეკემბერი.

Email: conference@geomedi.edu.ge

მიმაგრებული ფაილები:
მოთხოვნები პროფესორ-მასწავლებელთა საკონფერენციო ნაშრომზე


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail