ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 17 ივლისს 13:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედში (217 აუდიტორია) გაიმართა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა. სტუდენტმა წარმატებით წარადგინა თავისი სამაგისტრო ნაშრომი.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail