ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში (Grigore T. Popa university of medicin and pharmacy) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით მედიცინის ფაკულტეტის მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე.
აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული ერაზმუს + – ის გრანტი.

2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 1 სემესტრი (2023/2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი).

3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადები – დაინტერესებულმა სტუდენტებმა 2023 წლის 29 მაისიდან 09 ივნისის 16:00 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი შემდეგ ელ-ფოსტაზე: tornike.khoshtaria@geomedi.edu.ge

 სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

 • პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.
 • CV-ს ევროპასის ფორმატით (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ორი გვერდისა).
 • ინგლისური ენის, B2 დონის, დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი ან უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის მიერ გაცემული ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი ცნობა.
 • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა).
 • უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ან ფაკულტეტის დეკანის რეკომენდაცია (ინგლისურ ენაზე).
 • სასწავლო ბარათი ინგლისურ ენაზე (აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს მიმდინარე GPA მინიმუმ 2.8).
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (დანართი 1).

4. კონკურსის შესარჩევი პროცესი:

 • ტესტირება ინგლისურ ენაში (საჭიროების შემთხვევაში) – 2023 წლის 12 ივნისი, 1200 საათზე.
 • დოკუმენტაციის შემოწმება – 2023 წლის 13-14 ივნისი.
 • გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან – 2023 წლის 15 ივნისი, 1200 საათზე.
 • შერჩეული კანდიდატის ნომინირება მასპინძელ უნივერსიტეტში – 2023 წლის 20 ივნისი.

განაცხადების მიღების დასრულების შემდეგ აპლიკანტების შეფასება და ნომინირება მოხდება სტუდენტის და პერსონალის (აკადემიური, სამეცნიერო, ადმინისტრაციული, დამხმარე) საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის წესის მე-5 მუხლის 5.3. პუნქტის შესაბამისად.

5. კონსულტაციები გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით – 2023 წლის 22 – 23 მაისი, 1100 საათზე.

6. სასწავლო პროგრამასთან დაკავშირებით მიმართეთ დეკანატს ან შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელს.

7. დამატებითი ინფორმაცია:

 • სტიპენდია მოიცავს 800 ევროს თვეში (4.5 თვის განმავლობაში). ასევე, 275 ევროს ავია ბილეთებისთვის.
 • სემესტრი მასპინძელ უნივერსიტეტში იწყება 2023 წლის 25 სექტემბერს.
 • შერჩეულმა კანდიდატმა 2023/2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში უნდა გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.

მიმაგრებული ფაილები:
დანართი 1


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail