სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2023 წლის 9 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 30 მაისი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

თანდართული დოკუმენტები:
მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზე
სტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail