აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულია მიხეილი გორშკოვი.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail