წიგნის პრეზენტაცია

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული, ასოცირებული პროფესორის თორნიკე ხოშტარიას თანამონაწილეობით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმძღვანელოების თარგმნის პროექტის ფარგლებში ითარგმნა სახელმძღვანელო „ბიზნესი“, რომლის ეგზემპლარი საჩუქრად გადაეცა უნივერსიტეტ გეომედის ბიბლიოთეკას.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail