აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულია ნინო ჩხიკვიშვილი.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail