აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულია ნინო ჯაფარიძე.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail