ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ახალი წიგნებით შეივსო ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები.

ბეჭდური ფონდი:

 1. ალხანიშვილი ზ., გოგილაშვილი ქ.- აქციე შენი კლინიკა ბრენდად. სტომატოლოგიური კლინიკების მენეჯმენტი. 2020.
 2. ალხანიშვილი ზ., გოგილაშვილი ქ. და სხვები – რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაცული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში. 2018.
 3. ბერიძე მ., სამუშია ო.-ნევროლოგიის საფუძლები. 2021.
 4. კორინთელი ე.- მასაჟის სახეები და მათი გამოყენების მეთოდები. 2022.
 5. ჩიჩუა ა., ჩიჩუა გ., გორგაძე გ.- კლინიკური ოფთალმოლოგიის მორფოლოგიური საფუძვლები. 2021.
 6. Turmanidze T., Kikalishvili L.- Topographic anatomy and Operative Surgery of head and neck region. 1st ed., 2018.
 7. Kikalishvili L., Turmanidze T.- Clinical anatomy and Operative surgery. 1st ed., 2019.

ციფრული ფონდი (ელ. წიგნები):

 1. ღამბაშიძე თ. – ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა. 2022.
 2. Moursi A.M.- Clinical Cases in Pediatric Dentistry. 2nd ed., 2020.
 3. Ed.: Lightfoot J.T. and oth.-Routledge Handbook of Sport and Exercise Systems Genetics. 2019.
 4. Koeppen B.M., Stanton B.A.-Berne and Levy  PHYSIOLOGY. 7th ed., 2018.
 5. Kollef M.H.-The Washington Manual Of Critical Care. 2022.
 6. Lambert J., Frye C.-Microsoft Excel. 2022.
 7. Lambert J.-Microsoft Word 2019.
 8. Burkhart D. and oth.-Microsoft office powerpoint 2019-Student guide. 2020.
 9. Sattar H.-Fundamentals of Pathology (pathoma) 2018.
 10. Pasquier M.- Marketing Managementand Communication. 2nd ed., 2018.
 11. Osborn A.G.-Osborn’s Brain imaging, pathology,  and anatomy. 2nd ed.2018.
 12. Pollard Th.D., and oth.-Cell Biology. 3rd ed.,  2017.
 13. Ed.: Mottram D., Chester N.- Drugs in Sport. 7th ed., 2018.
 14. Adams T. and oth.-Lippincott Nursing Procedures. 7th ed., 2016.
 15. Reich D. and oth.-Top 50 Dermatology Case Studies for Primary Care. 2017.
 16. Tao Le, Giovane R.-First Aid Cases For The USMLE Step 1. 4th ed., 2019.
 17. Ed.: Shah P. and oth.- Essentials of Clinical Pulmonology.2019.
 18. Kaye A.D. and oth.- Essentials of regional Anesthesia. 2nd ed., 2018.
 19. Drake R.L. and oth.- Grays aTlas of anatomy. 3rd ed., 2021.
 20. Blay-Palmer A. And oth.-Sustainable Food System Assessment. 2020.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail