ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე, საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა შედგება 2022 წლის 18 ივლისს, 10:00 საათზე, სამაგისტრო ნაშრომების – 2022 წლის 25 ივლისს, 15:00 საათზე.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail