ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა შედგება 2022 წლის 20 ივლისს, 11:00 საათზე, სამაგისტრო ნაშრომების – 2022 წლის 25 ივლისს, 11:00 საათზე.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail