ტრეინინგი „სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების გამოყენება“

2022 წლის 5 აპრილს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ,,სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების გამოყენება”. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ, ნანა ცერცვაძემ პრაქტიკული მაგალითების სახით წარმოადგინა EBSCO-სა და ELSEVIER-ის სამეცნიერო ბაზებში წყაროების მოძიების და გამოყენების გზები. ტრეინინგს ესწრებოდა ყველა დაინტერესებული პირი.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail