შიდა საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი ჭადრაკში

2022 წლის 1 აპრილს უნივერსიტეტ გეომედის სააქტო დარბაზში ჩატარდა შიდა საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი ჭადრაკში. გამოვლინდა გამარჯვებულები:

I ადგილი – პანკილ ნაიმეშკუმარ პარიხი
II ადგილი – კუმარ კოპალი
III ადგილი – ანკიტი

გამარჯვებულები საქართველოს უნივერსიადაზე წარადგენენ უნივერსიტეტ გეომედს.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail