სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

2024 წლის 7-8 ივნისს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე: PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება, CBL (Case-Based Learning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება, Flipped classroom – შებრუნებული საკლასო ოთახი, Bedside teaching – სწავლება პაციენტის საწოლთან, OSPE (ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა), OSCE (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა) და …

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

2024 წლის 31 იანვარიდან 02 თებერვლის ჩათვლით ჩატარდა ტრენინგი „საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები“. ტრენინგს ესწრებოდნენ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის „საექთნო საქმე“ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. ტრენინგს უძღვებოდა სერტიფიცირებული ტრენერი, საქართველოს ექთნების ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი ლია მამალაძე.

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

2023 წლის 17-19 ოქტომბერს უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე: OSPE (ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა), OSCE (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა) და სამუშაო ადგილზე შეფასების მეთოდები: Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) – მინი-კლინიკური სავარჯიშოს შეფასება, DOPS (Direct Observation for Procedural Skills) – პირდაპირი დაკვირვება პროცედურული უნარების დემონსტრირებაზე, EPAs (Entrustble Professional Activities) – …

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე

2023 წლის 11-13 ოქტომბერს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე: PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, CBL (Case-Based Learning) – კლინიკურ შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება, TBL (Team-Based Learning) – გუნდურ მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლება, CBCR (Case-Based Clinical Reasoning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული კლინიკური მსჯელობა, Role Play – ექიმისა და პაციენტის როლების შესრულება, …

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

2023 წლის 30 ივნისს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე: OSPE (ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა), OSCE (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა) და Mini-Cex (მინი-კლინიკური სავარჯიშოს შეფასება). სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. სემინარს უძღვებოდა დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი და AMEE-ს სპეციალისტი სამედიცინო განათლებაში, ასოცირებული პროფესორი მარიამ ველიჯანაშვილი.