სემინარი შეფასების თანამედროვე მეთოდებში: OSPE, OSCE და Mini-Cex

სემინარი შეფასების თანამედროვე მეთოდებში: OSPE, OSCE და Mini-Cex

2023 წლის 27-28 მარტს, უნივერსიტეტ გეომედის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის ჩატარდა სემინარი შეფასების თანამედროვე მეთოდებში: OSPE, OSCE და Mini-Cex. სემინარზე დეტალურად იქნა განხილული ამ შეფასების უპირატესობები სამედიცინო პროგრამების სწავლებისას. ასევე, წარმოდგენილი იყო OSPE, OSCE და Mini-Cex შეფასების მაგალითები და პრაქტიკული სამუშაოები მედიცინისა და სტომატოლოგიის პროგრამების სტუდენტებისათვის, რათა მაქსიმალურად ობიექტურად მოხდეს მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეფასება. სემინარს …

ონლაინ ვორქშოპი: PBL და CBL სწავლების მეთოდები

ონლაინ ვორქშოპი: PBL და CBL სწავლების მეთოდები

დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურის ხელშეწყობით, 2023 წლის 23-24 მარტს, ჩატარდა მორიგი ონლაინ ვორქშოპი PBL და CBL სწავლების მეთოდების გამოყენებასთან დაკავშირებით. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ სტომატოლოგიისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. შეხვედრას უძღვებოდა დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და AMEE-ს სპეციალისტი სამედიცინო განათლებაში, ასოცირებული პროფესორი მარიამ ველიჯანაშვილი. ვორქშოპზე დეტალურად იქნა განხილული …

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

2023 წლის 10 მარტს, ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ – ნანა ცერცვაძემ ონლაინ ფორმატში ჩაატარა შეხვედრა პირველი კურსის ინგლისურენოვან სტუდენტებთან. შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტებისათვის საბიბლიოთეკო სერვისების გაცნობა, რათა მათ სწრაფად და მარტივად შეძლონ საინტერესო სასწავლო და სამეცნიერო რესურსების მოიძიება. ტრენინგზე საუბარი იყო საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების EBSCO-სა და ELSEVIER-ის მნიშვნელობაზე, მათი გამოყენების გზებისა და წვდომის შესახებ. ასევე, პრაქტიკული …

უნივერსიტეტში EBSCO-ს ელექტრონულ ბაზებში მუშაობის შესახებ კიდევ ერთი ვებინარი ჩატარდა

უნივერსიტეტში EBSCO-ს ელექტრონულ ბაზებში მუშაობის შესახებ კიდევ ერთი ვებინარი ჩატარდა

2023 წლის 14 თებერვალს, უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა ვებინარი თემაზე “სამეცნიერო და სამედიცინო წყაროების მოძიება სრული ტექსტების ბაზაში”, რომელსაც უძღვებოდა EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების წარმომადგენელი ირინა სერჟანი. ვებინარი დაეხმარება დაინტერესებულ პირებს მარტივად მოიძიონ საჭირო ინფორმაცია და სამეცნიერო სტატიის სრული ტექსტები, სამეცნიერო ბაზების საძიებო სისტემებში. ვებინარს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური, მოწვეული პერსონალი და სტუდენტები.

ტრენინგი “ყველაფერი მუხლის შესახებ”

ტრენინგი “ყველაფერი მუხლის შესახებ”

2023 წლის 28-29 იანვარს თურქეთში, ქალაქ სტამბულში, გაიმართა რეაბილიტაციისა და ფიზიოთერაპიის საერთაშორისო სასწავლო ორგანიზაცია Primephysio-ს მიერ ორგანიზებული თეორიულ-პრაქტიკული კლინიკური ტრენინგი “ყველაფერი მუხლის შესახებ”, რომელსაც ესწრებოდნენ გეომედის საუნივერსიტეტო სარეაბილიტაციო კლინიკის თანამშრომლები ჯარჯი ბუზარიაშვილი და ირაკლი შარანგია. ტრენინგის შემდეგ მათ გადაეცათ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.