აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები:

  1. ნინო ციხიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
  2. ნანა გვენეტაძე – ასოცირებული პროფესორი;
  3. გიგა გიორგაძე – ასისტენტ-პროფესორი.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail