პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2021 წლის 17 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ ონლაინ კონფერენციას თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ნაშრომები ელ. ფოსტაზე conference@geomedi.edu.ge, არაუგვიანეს 2021 წლის 10 დეკემბრისა (იხ. ინსტრუქცია).


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail