სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2021 წლის 16 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს ონლაინ სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები.“ აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 დეკემბერი (იხ. ინსტრუქცია), შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე conference@geomedi.edu.ge.

სტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail